Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Szerzői jogi nyilatkozat

Az aludniszeretek.hu honlapon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető valamennyi információ, azaz a Weboldal felépítése, megjelenítése, grafikai elemei és teljes tartalma (például az adatbázisok, szövegek, ábrák, grafikák, logók, rajzok, képek stb.)  (a továbbiakban: „Szerzői jogi tartalmak”) szerzői jogi védelem alatt áll. 

A szerzői jog tulajdonosa a MORGEN Consulting Kft. (adószám: 14295285-2-42, a továbbiakban: „Jogtulajdonos”).  

A Weboldalon feltüntetett valamennyi védjegy és logó oltalom alatt áll. A védjegyek és logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a Jogtulajdonos kifejezett engedélye esetén kerülhet sor.

Jogtulajdonos célja, hogy természetes, gyógyszermentes alvást segítő megoldásokat nyújtson vásárlói, és blogbejegyzéseinek olvasói számára. Hasznos tippekkel járuljon hozzá az egészséges alváshoz, illetve, hogy webshopjában a lehető legjobb minőségű alvást segítő termékeket forgalmazza vásárlói megelégedettségére.

Jogtulajdonos több olyan terméket is forgalmaz honlapján, melyeket ő fejlesztett ki, azok megjelenési elsőbbsége a magyarországi piacon nem vitatott. A termékek, illetve az ötletek megvalósításának bármilyen módon történő másolása, ismételt felhasználása tilos!

A Szerzői jogi tartalmak bármilyen formában történő felhasználása, terjesztése vagy tárolása a Jogtulajdonos előzetes, írásbeli engedélye és hozzájárulása nélkül szigorúan tilos!

A tiltott felhasználás körébe tartozik többek között, de nem kizárólagosan az alábbiaknak részben vagy egészben történő felhasználása, másolása, közzététele:  

 • a weboldal elnevezése, szlogenje, termékköre
 • a Weboldalon közzétett termékek (a továbbiakban: „Termékek”) koncepciója, tulajdonsága, leírása, funkciói,
 • a Weboldalon és a Termékekben elhelyezett képek, ábrák, logók (a továbbiakban: „Grafikai elemek”), 
 • a Weboldalon elhelyezett videók, útmutatók, dokumentumok.  

A Weboldal látogatói tudomásul veszik, hogy fentiek megvalósítása büntetőeljárást von maga után, és ezért büntetőjogi felelősséggel tartoznak.  A szerzői jogok megsértése esetén a Jogtulajdonos kártérítésre is jogosult. 

A Szerzői jogi tartalmak engedély nélküli felhasználásáról Közjegyzői ténytanúsító okirat (tanúsítvány) készül, melynek munkadíját és a vele kapcsolatos valamennyi költséget Jogtulajdonos a jogsértő félre hárítja.  

Amennyiben a Szerzői jogi tartalmak megsértése a Jogtulajdonosra nézve hátrányos, vagy számára üzleti kárt okoz, abban az esetben Jogtulajdonos az alábbi jogokat érvényesítheti:

 • követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
 • követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
 • követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
 • követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
 • követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
 • követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását; továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését, valamint
 • kártérítést követelhet a polgári jog felelősségi szabályai szerint.

Jogtulajdonos vélelmezi, hogy a honlapot a látogató csak nézelődés, azaz böngészés, illetve vásárlás céljából látogatja meg, és tiszteletben tartja a megfogalmazott tilalmakat.

Amennyiben, a fentiek ellenére jogtulajdonos vagy jogi képviselője bizonyíthatóan észleli a jogellenes másolást, jogtulajdonos az engedély nélküli felhasználásért minden jogsértés esetén napi 50.000 forint + ÁFA kötbért köt ki. Másolásnak minősül az is, amennyiben a nem engedélyezett, átvett elemet kevesebb, mint 70% módosítással használnak fel jogtulajdonos engedélye nélkül. 

A kötbér az elmaradt haszon és a jó hírnév sérelmének átalánykompenzációja. Jogsértés esetén jogtulajdonos csak a jogsértés tényét kell bizonyítsa. 

A kötbér alkalmazása ugyanakkor nem zárja ki a jogtulajdonos által a fentiekben már felsorolt szankciók, valamint a kötbér összegén felüli kárának jogi úton történő érvényesítését.

A honlap olvasója, felhasználója fentieket tudomásul veszi, és ennek tudatában használja a honlapot, ment le vagy másol tartalmat. A Weboldal látogatói magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik jelen szerzői jogi nyilatkozatot, és ennek tudatában használják a Weboldalt.